Fabrika Oskara Schindlera Krakow

Pro tento díl Badatelle jsem si vybral zvláště výjimečné místo a to jak po stránce historické, tak i emotivní a pietní. Následující článek totiž zamíří do míst obdivuhodného a nebývale osobitého polského města Krakow a to konkrétně do ulice Lipowa, kde navštívíme muzeum Fabriky Oskara Schindlera (v polštině „Fabryka Emalia Oskara Schindlera“). Oskar Schindler, to je jménem, které je ve své podstatě vlastním synonymem k dnes již hovorově známému Schindlerovo seznamu. Moravský obchodník německé národnosti, známý jako zachránce 1 200 Židů před smrtí v koncentračních, vyhlazovacích táborech . . navěky utkvělé jméno, jehož památka je v dnes již bývalé fabrice stále hluboce cítěná. Tím je vše jako natolik vnímaná úcta, přetrvávající bolest tehdejší doby a celkový respekt podepíráno a drženo navěky v naší paměti.

OskarSchindlerLipowaPamáteční plaketa, nachází se před vstupem k pokladnám muzea

Fabrika Oskara Schindlera v Krakowě byla založena v roce 1937 třemi židovskými podnikateli, svého času sloužila k výrobě kovových předmětů. Tehdejší společnost procházela velmi těžkým obdobím a z důvodu ekonomicky nepříznivého vývoje vystřídala během let hned několik majitelů. Navzdory natolik zdánlivé nenápadnosti a celkovému splývání se zbytkem ulice však její zdi vyprávějí jeden z nejhrdinštějších příběhů období druhé světové války. Celý příběh započal 6. září 1939, kdy německá vojska dorazila do Krakowa, čímž celé město spadlo pod jejich kontrolu. V tomto časovém období dorazil do města i sudetský Němec Oskar Schindler, v té době byl významným členem německé nacistické strany NSDAP, rovněž ale i agent nacistické tajné služby. Poněvadž již tehdy Oskar Schindler oplýval velkým vlivem na současný režim . . dostal se tak do vedení fabriky na kovové předměty, tehdy padala stěžejní orientace výroby především na kuchyňské nářadí. Stejně jako naprostá většina podniků i fabrika Oskara Schindlera musela být za dob války využívána pro válečné účely, což zapříčinilo, že fabriky začala produkovat nábojnice. Takto zásadní změna ve výrobě byla tahem ze strany Oskara Schindlera, tím mělo dojít k jistotě, že fabrika nebude zavřena a stane se tak důležitou. 

FabrikaSchindleraPohled na D.E.F. fabriku Oskara Schindlera z ulice Lipowa

Oskar Schindler za dob provozu ve své fabrice zaměstnával Židy, čímž byli chráněni před hrozícím osudem koncentračního tábora. Německo navzdory svému postoji potřebovalo početnou pracovní sílu, která se svou prací zapříčiní o podporu válečné produkce. To bylo důvodem, proč bylo Schindlerovi povoleno Židy zaměstnávat. S postupem války bylo tímto způsobem zachraňováno před smrtí stále více a více lidí. Nejednalo se však o jednorázové a bezstarostné povolení k jejich neustálému zaměstnávání. Aby Oskar Schindler mohl v prostorách své fabriky zaměstnávat Židy i nadále musel pravidelně uplácet nacistické velitele. Tímto vytrvalým přístupem se tak Schindlerovi podařilo vybudovat skutečné místo, ve kterém se s židovskými dělníky zacházelo o poznání lépe, než kdekoli jinde. Konečný počet lidí, kterým svými činy Oskar Schindler zachránil život, dosáhl až 1 200, za což byl Oskar Schindler po válce oceněn jako Spravedlivý mezi národy. Jedná se o ocenění, které bylo poválečně udělováno nežidovským občanům a to za pomoc židovskému obyvatelstvu a záchranu jejich životů.

DNEŠNÍ PODOBA

Prostory fabriky získávaly pozornost už za dob svého fungování, avšak dnes až symbolická stavba získala svou novodobou slávu zejména po uvedení filmu Stevena Spielberga s názvem Schindlerův seznam. Některé klíčové části filmového dějství byly dokonce v samotné budově fabriky natočeny. Fabrika tak byla po velmi rychlém přijetí filmového snímku přestavěna na muzeum. K dnešnímu dni se tak v ulici Lipowa nacházejí dvě velice významná muzea a to Historické muzeum města Krakow a Muzeum současného umění v Krakowě. Historické muzeum města Krakow vyniká zejména svou originalitou a autenticitou. Je do velké míry interaktivním prostorem, kdy jako návštěvník procházíte uměle vybudovaným válečným prostředím, doplněným o tehdejší zvukovou stopáž. Dokonce se můžete během prohlídky usadit do kinosálu a shlédnout projekci dokumentárního filmu složeného z rozhovorů s pamětníky, kteří ve fabrice Oskara Schindlera skutečně pracovali a osobně jej vídali. Pestrosti a historické emotivnosti je zkrátka napříč dlouhou expozicí skutečně mnoho. 

Specifikem muzea a mnohých obdobně zaměřených kulturních památek je skutečnost, že v pondělí je vstupné zcela zdarma. 

ZÁVĚREM

Po své druhé návštěvě tohoto skutečně ojedinělého historického místa mohu jeho návštěvu jen doporučit. Celé muzeum i zbytek města Krakowa jsou zkrátka prostory, které dovedou skutečně vyprávět svůj příběh a zanechat ve vás věčný dojem a opravdu vzácný pocit z onoho silného prožitku. Vzácná památnost vás tak svým provedením a sžitím při každé návštěvě Krakowa nepřestane nabádat k dalším návštěvám.

autor článku: Jaromír Vondra