Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Internetový obchod badatell.cz zastoupený majitelem a provozovatelem Jaromírem Vondrou, IČ 10698167, DIČ CZ9805070165 (neplátce DPH), zapsaným u ŽO Praha 15, č.j. ÚMČ P15 12616/2021/OŽ/JSk pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) s umístěním na internetové adrese www.badatell.cz


Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů


Ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, avšak s výjimkami dle § 1837 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

a) Audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl po dodání porušen jejich obal. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jakýmkoli způsobem znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, CD-ROM, MC) pak zejména nesmí být porušen vnější igelitový přebal.

b) O dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu a to zcela nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

c) O dodávce zboží, které bylo jistým způsobem upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

d) O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo kupujícím z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží, má kupující nárok, aby mu prodávající vrátil částku odpovídající kupní ceně, včetně ceny dopravného. Kupující však nese náklady na dopravu, které jsou spojené s vrácením zboží.

Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů
(je rovněž přílohou potvrzujícího e-mailu Tvojí objednávky)  

 FormulářBadatell.cz